Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Toko Alat Kesehatan Penanggung Jawab No Izin
1 Al Karim Teguh Waseto 17/001/442/TA/I/2011
2 Meditect Indonesia, CV Muh. Rusdi 230/003/442/TA/V/2013
3 Pramudya Anugrah Mandiri, CV Agustina 516/005/442/TA/XI/2014
4 Batam Alkesindo Butet Agustina Lingga 299/006/442/TA/IV/2015
5 Batam Medika Romantauli Gultom 407/007/442/TA/VI/2015
6 Batam Plastik, PT Marhamah 665/008/442/TA/XI/2015
7 Biomedika Alkesindo, PT Said Mukhtar, AMTE 441/67/5,6,04/2015