Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Penyalur Alat Kesehatan Penanggung Jawab NO Izin
1 Deli Kencana Medika, PT Ahmad Rinaldi Sinaga HK.07.ALKES/IV/382/AK.2/2014
2 Dimas Andalas Makmur, PT Batmini HK.02.06.Alkes/IV/507/AK.2/2015
3 Dodo Rindo Jaya Abadi, PT Tetti Yuslaini E006ADM/DJA/IX/2014
4 Dyza Sejahtera, PT Sofiansyah HK.07.Alkes/IV/564/AK.2/2014
5 Everbright, PT Indra Kusuma HK.02.06.Alkes/IV/433/AK.2/2015
6 Fosma Medifarma, PT Fery Hadiyanto, S.Farm, Apt HK.07.Alkes/IV/429/AK.2/2012
7 Geris Sarana Pradana, PT Elpidius Sinaga HK.07.Alkes/IV/165/AK.2/2014
8 Global Prima Nusantara, PT Juwaini.A.M.T.E HK.02.06.Alkes/IV/467/AK.2/2015
9 Graha Mitra Medika, PT Johan, S.Farm, Apt HK.07.Alkes/IV/529/AK.2/2012
10 Guna Mandiri Prima, PT M. Tri Ardiansyah Tanjung HK.02.06.Alkes/IV/381/AK.2/2015